Waarom openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs gaat niet van één bepaalde levensovertuiging uit, maar is geworteld in onze samenleving. Zoals onze maatschappij gevormd en gekleurd wordt door een levendige diversiteit aan meningen en opvattingen, zijn onze scholen een afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

‘Iedereen is welkom op onze openbare school.’

Het openbaar onderwijs kenmerkt zich door de volgende 6 kernwaarden:

Iedereen welkom
De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Iedereen benoembaar
Benoembaarheid (indien bekwaam) staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Wederzijds respect
Op de openbare school is er wederzijds respect voor elkaars levensbeschouwing of godsdienst.

Waarden en normen
De openbare school besteedt actief aandacht aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.

Van en voor de samenleving
De openbare school is van en voor de gehele samenleving en betrekt interne en externe betrokkenen actief bij het beleid.

Levensbeschouwing en godsdienst
Op de openbare school wordt aandacht besteed aan de diverse levensovertuigingen. Tevens biedt de school de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- of (Christelijk) godsdienstonderwijs te volgen.