TSO / BSO

De Tussenschoolse opvang (TSO) biedt ouders de gelegenheid hun kind ‘tussen de middag’ te laten ‘overblijven’. Kinderen die niet na het ochtenddeel naar huis gaan om te eten, blijven op school en eten hun lunch samen met andere kinderen die ook overblijven. Door de TSO organisatie en begeleiding niet uit te besteden aan een externe organisatie, maar volledig in eigen hand te houden worden de kosten tot een minimum beperkt.

U kunt zich aanmelden / inschrijven via de TSO assistent.

Wij bieden TSO op de maandag, dinsdag en donderdag. Een groep van enthousiaste en geschoolde TSO-medewerkers(sters) staat klaar om uw kind d. m. v. allerlei activiteiten een zo plezierig mogelijke pauze te bezorgen. Iedere TSO medewerker(sters) wordt gestimuleerd gebruik te maken van het scholingsaanbod TSO. Iedere medewerker(ster) ontvangt voor iedere TSO een kleine financiële vergoeding.

Voor de buitenschoolse opvang (BSO) hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met ‘Kinderopvang Boefje’, locatie Wormer.
Bent u als (nieuwe) ouder geïnteresseerd in buitenschoolse opvang, neemt u dan contact op met de directeur, Desi van Waaijen op 075– 628 79 58 of via [email protected]