Ouderraad

De ouderraad op de Theo Thijssen bestaat uit een groep betrokken ouders en leerkrachten van de school.

De ouderraad (of oudercommissie) bestaat uit meerdere ouders van onze school. Uit deze groep wordt een voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen. De oudercommissie overlegt ongeveer een keer in de zes weken met de leerkrachten, die zich bezighouden met de ouderraad, over de gang van zaken.
Deze ouders helpen bij het bedenken en organiseren van diverse activiteiten op de Theo Thijssen. U kunt hierbij denken aan o.a.: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasontbijt, Koningsspelen en de wandeltocht.
Naast alle activiteiten binnen de school beheert de ouderraad de jaarlijkse ouderbijdrage. Uit de ouderbijdrage worden de activiteiten binnen school ondersteund. Alle ouderbijdrage komen dus ten goede aan de kinderen binnen de school.