Schooltijden

De Theo Thijssen werkt via het Hoorns model. Maandag, dinsdag en donderdag zijn de schooltijden 08.30 – 12.00 en 13.15-15.30. Woensdag en vrijdag 08.30 – 12.30

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen, tegen een vergoeding, tussen de middag overblijven. (TSO)

De ochtendpauze voor groep 3 t/m 8 is van 10.15 tot 10.30 uur. Vóór 10.15 uur of na 10.30 uur kan groep 1/2 gebruik maken van het plein.

  • Om 8.20 uur en om 13.05 uur gaan de deuren van de school open;
  • De kinderen en ouders wachten op het plein tot ze naar binnen kunnen. Bij slecht weer, kunt u uiteraard eerder naar binnen maar stuur uw kind dan niet te vroeg naar school;
  • Iedere ouder die zijn kind(eren) naar de klas komt brengen is van harte welkom.
  • Om 8.25 uur klinkt de schoolbel. De leerlingen die nog buiten zijn, komen naar binnen en gaan de klassen in. Wij verzoeken de ouders om dan de school te verlaten zodat de lessen kunnen beginnen.
  • Jassen worden in de luizentassen opgeborgen. Deze tas wordt aan de kapstok gehangen