Over de Theo Thijssen

De Theo Thijssen is een openbare basisschool gelegen in West-Knollendam, een dorp in de gemeente Zaanstad.

Openbare basisschool “Theo Thijssen” is een school voor primair onderwijs in het dorp West-Knollendam. Het openbare karakter wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond. De verschillende achtergronden van de kinderen maken van de school een ontmoetingsplaats, waar zij (en ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Wij zijn van mening dat de leerlingen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen onze multiculturele samenleving.

Door het dorpse karakter en de voornamelijk autochtone bevolking is bovengenoemde binnen onze school echter beperkt zichtbaar. Onze maatschappelijke rol binnen onze multiculturele samenleving proberen we daarom mede invulling te geven door het organiseren van projecten en het tijdens de lessen onder de aandacht brengen van actuele en maatschappelijke gebeurtenissen.

West-Knollendam is een buurtschap met een eigen sociale kern, waarbinnen de Theo Thijssen altijd een belangrijke functie heeft gehad. De Theo Thijssen is een typische dorpsschool. Iedereen kent elkaar en er is een groot sociaal vangnet. Wij willen de “Theo Thijssen” dan ook typeren als de school waar je “samen” bent. De betrokkenheid van de ouders is groot en er is een goede samenwerking met het Dorpshuis. De school telt zo’n 55 leerlingen verdeeld over 4 groepen. De meeste kinderen komen uit West-Knollendam. Daarnaast verwelkomen wij ook regelmatig kinderen uit Marken-Binnen, Wormerveer, Krommenie en andere omliggende dorpen.