Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen.

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over het beleid van de school. Op die manier levert de MR een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.
In de MR zitten ouders (2) en leerkrachten (2). Per schooljaar zijn er zo’n zeven vergaderingen. Ook heeft de MR regelmatig overleg met de schooldirecteur. Die is vaak bij vergaderingen aanwezig om de MR van informatie te voorzien. Over sommige plannen moet hij advies vragen aan de MR. Er zijn ook zaken waarover de MR instemmingsrecht heeft. Alle rechten van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de medezeggenschap .
Onderwerpen die de MR bespreekt, zijn onder meer: de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatie en de schooltijden.

Heeft u een vraag voor de MR? Of is er iets waarvan u vindt dat de MR zich ermee moet bemoeien? Laat het de leden weten. U kunt hen op school aanspreken maar nog makkelijker is het natuurlijk om de MR even te mailen. Dat kan op [email protected].