Van en met elkaar leren

“Juf, we gaan vanmiddag toch wel weer tutorlezen hè?”

Door de grootte van onze school en de samenstelling van onze groepen creëren wij veel mogelijkheden om van en met elkaar te leren.
Wij geloven in een optimale ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat wij actief kijken naar mogelijkheden om dit op juiste wijze vorm en inhoud te geven. Één van die mogelijkheden is het groepsdoorbroken werken. Leerlingen met extra uitdaging of extra uitleg kunnen op vakgebieden bij andere groepen meedraaien. Concreet betekent dit dat een leerling uit groep 7 rekeninstructie met groep 6 kan krijgen en leerlingen uit groep 4 aan kunnen sluiten bij de begrijpend lezen les van groep 5/6.
Ook op het gebied van technisch lezen zetten wij dit in. Tijdens het tutor lezen zitten groepjes kinderen van groep 3 t/m 8 door elkaar en helpen de oudere kinderen de jongere kinderen met lezen en het begrijpen van de moeilijke woorden. Bovenop alle leerdoelen komt dit ook ten goede aan de saamhorigheid en positieve sfeer in de klas en de school.

Bij de creatieve vakken organiseren wij regelmatig knutselateliers of andere groepsdoorbroken activiteiten waarbij alle groepen samen creatief bezig zijn. Dit kan met gemengde groepen verdeeld over de lokalen zijn maar ook allemaal gezamenlijk in de hal.

Tutorlezen is leuk. Ik leer er beter van lezen!

Justin

leerling groep 5

Lees meer over:

Praktische info: