Onze school

Onze school

Wat wij belangrijk vinden
Onze dorpsschool is een ontmoetingsplaats voor kinderen. Wij dagen uit, stimuleren en begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat kinderen graag naar onze school gaan.

Waar we trots op zijn
We hebben een goed leerklimaat, aantrekkelijke schoolomgeving met professionele leerkrachten die met een grote betrokkenheid les geven.

Waar we mee bezig zijn
Kwaliteitszorg en het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn de komende twee jaren twee speerpunten op onze school. Daarbij willen we de kinderen gevarieerde leerstof aanbieden die ze aantrekkelijk vinden. We gebruiken recente methodes en werken veel in thema’s.

Kinderen
Wij willen ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de kinderen van onze school. Kinderen zijn verschillend en daar spelen we op in. Instrumenten als het GIP-model helpen ons daarbij. Het GIP-model is een effectieve manier van uitleg geven aan de kinderen waarbij zelfstandigheid een belangrijke rol speelt. In elke groep zitten kinderen van verschillende leeftijden. Ze ervaren hun sociale rol als oudste of als jongste leerling in een groep.

Ouders
We hopen dat als u als ouder onze school binnen loopt een stuk openheid ervaart. School en ouders werken samen mee aan de ontwikkeling. Daarom informeren we ouders regelmatig over de schoolzaken en betrekken we hen bij de onderwijsactiviteiten. We hebben een actieve ouderraad en een betrokken medezeggenschapsraad.

En…
We zijn er trots op een kleine school te zijn, waar iedereen elkaar kent. Stap gerust eens binnen voor meer informatie.