Groep 1/2

Hallo, wij zijn groep 1 & 2!

Welkom in onze klas!

Jonge kinderen leren het meest door te spelen, dus dat doen we ook lekker veel. We spelen buiten, we spelen binnen, we spelen in hoeken en we doen spelletjes. Zelfs rekenen en taal leren we spelenderwijs.
We beginnen ’s morgens in de kring met het bespreken van de nieuwe dag en luisteren naar elkaars verhalen. Als we vinden dat we lang genoeg op onze stoel hebben gezeten, gaan we spelen en werken. Eén groepje maakt een werkje dat past bij het thema en de andere kinderen spelen verdeeld over de hoeken in de klas.

Daarna gaan we lekker fruit eten, lezen we voor en doen we een reken- of taalactiviteit.

Aan het einde van de morgen spelen we buiten. Ook daar leren we veel. Er is veel variatie in speelmogelijkheden waardoor we van alles kunnen spelen, leren en ontdekken.

’s Middags mogen de kinderen vrij kiezen, Ook is er tijd voor een creatieve activiteit of zang/muziek en spelen we buiten.

We gaan twee keer in de week gymmen in onze gymzaal. Daarnaast krijgen we een keer in de week een dans- of drama les. Wij vinden het leuk een optreden te verzorgen voor onze familie.

In de klas werken we “ontwikkelingsgericht” en dus met thema’s. Aan de hand van deze thema’s maken we kennis met allerlei technieken en materialen en spelen we situaties uit het dagelijks leven na in de huishoek. We brengen regelmatig een bezoekje aan iets wat aansluit bij het thema. Zodat we zien hoe het ‘in het echt’ gaat.

We vinden het belangrijk dat iedereen gezien wordt, zich veilig voelt en van daaruit zichzelf kan ontwikkelen. We gebruiken de Kwink methode om de kinderen te helpen fijn met elkaar om te gaan. Tijdens het buitenspelen, spreken we Kwinktaal met de kinderen, waardoor ze leren naar hun eigen gedrag te kijken en sterker te worden in het reguleren van hun emoties

Wil je meer weten? Kom dan gerust eens langs!

Groeten van groep 1/2 en hun juffen

Lees meer over: