Groep 6/7/8

Hallo, wij zijn groep 6/7/8!

Welkom in onze klas!

In onze groep zitten gemiddeld 15 tot 20 kinderen. We zijn verdeeld over drie groepen. Hierdoor krijgen we in kleine groepjes gerichte uitleg (instructie).

In onze groep rekenen we elke dag een uur. Dit doen we in kleine instructiegroepen en vervolgens verwerken wij de stof allemaal op ons eigen niveau (individueel). Deze lessen maken we op onze tablet met een programma dat Snappet heet.

Ook doen we elke dag veel aan taal. We hebben taal- en spellingslessen met de methode Taal in Beeld en Spelling in Beeld en doen begrijpend lezen via de Nieuwsbegrip methode. Ook tijdens deze lessen zijn er weer kleine groepjes gemaakt. Op die manier kunnen we de uitleg goed volgen en vragen stellen als het nodig is. Deze lessen maken we op papier in onze schriften en werkboeken.

Verder besteden we elke week aandacht aan de “Kwink van de Week”. Dit zijn regels en afspraken die ervoor zorgen dat het leuk en gezellig in onze klas blijft.

Elke week hebben we gym van een vakleerkracht. We gaan er met de bus heen, gymmen ruim een uur en rijden dan met de bus weer terug naar school.

De meeste lessen en activiteiten doen we met de hele klas, maar voor een aantal vakken maken we een uitzondering.
De zaakvakken leren we in thema’s. Hierbij is onze belevingswereld erg belangrijk. Daarom gaat bij deze vakken groep 6 samen met groep 5 op onderzoek uit en doet groep 7 dat samen met groep 8. We doen dit met de methodes Naut (natuur & techniek), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis) Na elk thema maken we een toets waar we een cijfer voor krijgen.

De vakken die we in een 5/6 en 7/8 combinatie doen zijn: verkeer, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Groep 6/7/8 heeft daarnaast ook elke week Engelse les.

We zingen, dansen, knutselen en spelen ook vaak toneel in onze groep. Vooral aan het eind van het jaar want dan oefenen we voor de musical en helpen we bij het maken van het decor.

Een aantal keer per jaar gaan we op excursie. Bijvoorbeeld naar het Tropenmuseum of we leren over verschillende soorten stenen en vulkanen in het Natuurmuseum. We maken dan allerlei opdrachten.

Aan het eind van het jaar gaan we met de hele groep op kamp. We gaan naar het plaatsje Hee op Terschelling. Daar doen we heel veel verschillende dingen zoals: fietsen, klimmen, zwemmen, spelletjes, bonte avond, barbecueën en nog veel meer. Het is altijd erg leuk en gezellig.

We hopen dat jullie een idee gekregen hebben van onze groep!