Groep 3/4/5

Hallo, wij zijn groep 3/4/5!

Welkom in onze klas!

Groep 3

In groep 3 gaat het leren lezen beginnen! Kinderen vinden dit altijd heel spannend, ook als ze al best een beetje kunnen lezen. Wij gebruiken de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Het eerste half jaar zijn we bezig met het leren van de letters en we lezen en schrijven daar woorden mee. Het tweede half jaar kennen de kinderen de letters en gaan we steeds langere en moeilijkere woorden lezen. Er is een speciaal programma bij voor kinderen die al goed kunnen lezen en werken als ze in groep 3 komen. De methode heeft lessen met veel visuele ondersteuning op het digibord. Er zit ook een zeer compleet leerling softwareprogramma bij, waar kinderen ook thuis op kunnen werken. Schrijven doen we met de methode Pennenstreken, welke is gekoppeld aan Veilig Leren lezen.

Rekenen doen we volgens de methode Wereld in Getallen. De kinderen werken in werkboekjes en er zijn ook werkboekjes om extra te herhalen of meer verdieping te bieden. De kinderen leren de cijfers t/m 100 en rekenen (erbij en eraf) t/m 20.

We werken met thema’s aan wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Zeker in het begin, maar ook door het hele jaar, is er nog aandacht voor spel. Het is altijd een enorm verschil tussen het begin en het eind van groep 3. De kinderen zijn van grote kleuters echt veranderd in schoolkinderen die kunnen lezen, schrijven en rekenen!

Groep 4

In groep 4 krijgen de kinderen een tablet, waarop wij werken via Snappet. De rekenlessen worden via het digibord gegeven en de kinderen verwerken de les op Snappet. Dit schooljaar leren de kinderen rekenen t/m 100 en maken ze kennis met de tafels. De tafel van 1 t/m 5 en 10 dienen ze aan het eind van het schooljaar echt wel weten.

Voor taal en spelling gebruiken wij Taal en Spelling in beeld. De lessen doen wij via het lesboek, zodat de kinderen ook regelmatig schrijven. De taallessen zijn verdeeld in de onderdelen woordenschat, taalbeschouwing, spreken en luisteren en schrijven. In groep 4 krijgen de kinderen veel meer verschillende spellingscategorieën. Dit is zeker in het begin vaak erg wennen voor de kinderen. Je schrijft niet altijd meer exact wat je hoort, maar er hoort vaak ook een regel bij. Via Snappet kunnen de kinderen extra oefenen met de verschillende spellingscategorieën.

Voor begrijpend lezen gebruiken wij Nieuwsbegrip. Hierbij leren de kinderen de verschillende onderdelen van het begrijpend lezen a.d.h.v. een onderwerp uit het nieuws. In groep 4 lezen de meeste kinderen de AA tekst.

De wereldoriëntatie en creatieve vakken komen aan bod bij verschillende thema’s. Ook krijgen de kinderen Verkeer via de verkeerskrantjes van Veilig Verkeer Nederland.

Groep 5

In groep 5 werken we via dezelfde methoden waar we in groep 4 mee gestart zijn. Bij rekenen leren we rekenen t/m 1000. Ook leren we alle tafels en maken we een begin met (ver)delen. We krijgen meer aspecten van meten en wegen.

De taal- en spellingslessen zitten op dezelfde manier in elkaar als in groep 4, maar de opdrachten worden natuurlijk steeds moeilijker.

In groep 5 lezen de meeste kinderen de A tekst bij begrijpend lezen. Deze teksten zijn iets moeilijker dan de AA tekst uit groep 4.

Nieuw in groep 5 zijn de aparte lessen wereldoriëntatie. Deze volgen zij samen met groep 6. De lessen zijn verdeeld over Meander (aardrijkskunde), Naut (natuur en techniek) en Brandaan (geschiedenis). Van deze vakken krijgen de kinderen na een thema een toets waarvoor ze een cijfer krijgen.