De Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld om u een beeld van onze school te geven. Informatie die per schooljaar verschilt, wordt door ons in de informatiekalender opgenomen. Hierin vindt u allerlei praktische informatie over b. v. schoolreisjes, roosters, vakantiedagen, groepsbezetting, veranderingen en activiteiten. De schoolgids is een document dat jaarlijks door het bevoegd gezag (na instemming van de MR) wordt vastgesteld en door de school bij inschrijving aan de ouders wordt uitgedeeld. (later gebeurt dit op aanvraag. )

U kunt de nieuwste schoolgids ook downloaden via onderstaande link. (pdf)


binnenkort zal de nieuwe schoolgids online staan

.