Jaarplan / jaarverslag

De school en het bestuur (Zaan Primair) leggen hun plannen voor de komende jaren vast in een jaarplan. Daarnaast leggen de school en het bestuur jaarlijks verantwoording af over het door hun gevoerde beleid. Dit wordt vastgelegd in een jaarverslag.

Theo Thijssen

Jaarverslag 2014-2015

Zaan Primair

Centrale schoolgids 2016-2017

Jaarverslag 2014-2015

Meerjarenplan Zaan Primair 2014-2018